9/16/2016

Soal Wirid Remaja


UJIAN SEMESTER GANJIL MADRASAH DINIYAH WUSTHA  DAN WIRID REMAJA  MESJID AL-JADID PADANG AREA
 
AQIDAH AKHLAK

1.          Berikut pengertian Qadha adalah…..

a.   Ketentuan Allah yang  bisa dirubah dengan usaha manusia
b.   Ketetapan Allah yang tidak ikut campur manusia, karenanya manusiapun tidak diminta tanggung jawab
c.   Ketetapan Allah yang manusia ikut campur di dalamnya
d.   A,B, dan C benar

2.   Apakah yang dimaksud dengan Qadhar…..

a.   Ketetapan allahb terhadap zat suatu benda yang manusia punya pilihan untuk menggunakannya
b.   Ketentuan allah terhadap sifat ciptaannya yang manusia bisa merubahnya
c.   Ketetapan allah terhadap masa yang diberikan pada manusia
d.   Ketentuan allah terhadap makhluknya

3.   Berikut ini contoh qadha adalah……

a.   Lahirnya manusia berbeda-beda rupa, yang terkadang hitam dan terkadang putih
b.   Adanya hutan
c.   Adanya pena yang bisa dituliskan kek kertas
d.   Adanya angin

4.   Berikut ini yang tidak termasuk contoh qadhar adalah…..

a.   Api mempunyai sifat membakar
b.   Pisau sifat memotong
c.   Air mempunyai sifat membasahi
d.   Manusia punya sifat  malu

5.   Sebagai muslim kita dianjurkan berakhlak mulia dan meninggalkan akhlak tercela, berikut ini yang termasuk akhlak mulia…..


a.   Jujur
b.   Penolong
c.   Mencuri
d.   Pemberani

6.   Apakah arti dari hadits  berikut ini

a.   Bertakwalah kepada allah dimana saja berada
b.   Bertakwalah kepada dengan sebenar-benarnya
c.   Bagi orang bertakwa balasannya syurga
d.   Siapa yang bertaqwa diangkat derajtnya

7.   Dibawah ini sifat orang munafik kecuali……

a.   Bila berkata dusta
b.   Apabila berjanji mungkir
c.   Apabila dipercaya khianat
d.   Apabila diberikan kepercayaan ia jaga

8.   Aqidah muslim mengajarkan bahwa kita boleh bergaul dengan non muslim dalam kehidupan muamalah dan sosial (jual beli, gadai dll) namun dalam hal ibadah tidak boleh kompromi, dibawah ini ayat yang secara tegas menyatakan adalah…..

a.   Qs. Al-Baqarah Ayat 120-123
b.   Qs. Al-Lahab Ayat 1-4
c.   Qs. Al-Kaafiruun Ayat 1-6
d.   Qs. Al-Fiil Ayat 1-4

9.   Adab seorang muslim bertemu dengan muslim lainnya adalah memberi salam, berikut ini yang wajib memulai salam harus nya kecuali…..
a.   Yang kecil terhadap yang lebih tua
b.   Yang diatas kendaraan kepada pejalan kaki
c.   Yang bertamu kepada yang mau ditemui
d.   Yang beragama muslim kepada non muslim

10.        Berikut ini kiasan atau contoh logika dari gaibnya Allah SWT yang tepat adalah…..

a.   Tidak adanya kelihatan Allah dengan mata saat ini sama dengan adanya kuman yang tidak dapat dilihat manusia dengan mata telanjang
b.   Tidak tampaknya Allah saat ini  umpama se ekor semut hitam di bawah batu hitam, dimalam yang kelam.
c.   Tidak tampaknya Allah ibarat ruh yang tiada kelihatan keluar dari jasad, sehingga tidak ada artinya jasad setelah ditinggalkan ruh, jika ruh saja tidak kelihatan saat ia pergi, yang mana ia bagian dari ciptaan Allah , apalagi pencipta-Nya
d.   Ibarat bayangan air ditengah jalan raya, saat matahari sangat terik
Essay
1.   Tuliskan tiga macam Amalan yang pahalanya akan mengalir terus menerus…..?
2.   Apa syarat berqurban bagi orang yang meninggal, sehingga qurbannya baru dikatakan sah…..?
3.   Sebutkan ketetapan yang menyebabkan seorang muslim tidak dihukumi berdosa, saat ia melakukan perbuatan dosa…..?
4.   Tuliskan maksud dari, munafik, fasik, murtad, dan kafir…..?
5.   Sebutkan tiga pelajaran yang dapat diambil dari kisah nabi Ibrahim dan Ismail….?
Isian
1.   Bagaimana penolakan kita terhadap teman yang mengajak mengikuti perayaan ibadah mereka yang beda agama dengan kita, jelaskan dan buat bunyi penolakannya…..?
2.   Sebutkan apa pengertian ibadah mahdah? Dan ghairu mahdah…..?
3.   Apa fungsi manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan tuliskan dalil nya dengan baik dan benar…..?
4.   Sebutkan dua contoh dusta yang dibolehkan oleh islam…..?
5.   Apa itu pengertian takdir menurut yang anda ketahui……?

0 komentar: