9/16/2016

BACAAN FIQH IBADAH DDS

.     RUKUN SHALAT

1.   Niat
2.   Takbiratul ihram
3.   Berdiri tegak lurus
4.   Membaca al- fatihah
5.   Ruku’
6.   I’tidal
7.   Sujud
8.   Duduk diantara dua sujud
9.   Membaca shlawat nabi
10.   Membaca taysahud akhir
11.    Duduk akhir
12.    Salam
13.    Tertib

2.     “ MACAM-MACAM AIR “

1.   Air Mutlak            ( Air suci dan mensucikan )
2.   Air musta’mal       ( Air suci tapi tak mensucikan )
3.   Air makruh           ( Air yang dkeragui kesuciannya )
4.   Air najis                 ( Air yang tidak suci sama sekali )

3.     “ MACAM-MACAM NAJIS “

1. Najis Mughalazhah   ( Najis berat )
2. Najis mutawasitah    ( Najis sedang )
3. Najis mukhafafah      ( Najis ringan )

4.     “ RUKUN WUDHU “

1.  Niat berwudhu
2.  Membasuh muka
3.  Membasuh kedua tangan hingga siku
4.  Mengusap sebagian kepala
5.  Membasuh kedua kaki hingga mata kaki
6.  Tertib

5.     “ RUKUN TAYAMUM “

1.  Niat tayamum
2.  Menyapu muka dengan debu
3.  Menyapu muka hingga pergelangan tangan
4.  Tertib

 6.     “ RUKUN MANDI WAJIB “

1. Niat mandi Wajib
2. Mengalirkan air keseluruh tubuh

7.     “ SYARAT WAJIB SHOLAT “

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Suci
5. Mendengar perintah

8.   “ SYARAT SAH SHOLAT “

1. Suci badan, pakaian, tempat dari segala kotoran
2. Menutup Aurat
3. Telah masuk waktu sholat
4. Mengetahui tata cara sholat
5. Menghadap kiblat.

1.   MACAM-MACAM SUJUD

1.   Sujud Sahwi         :  Sujud karena kelupaan dalam sholat
2.   Sujud Tilawah     :  Sujud karena bacaan ayat sajadah dalam sholat Sujud
3.   Syukur                  :  Sujud untuk bersyukur atas nikmat Allah

2.     SYARAT  WAJIB PUASA.

1.  Islam
2.  Baligh/Dewasa
3.  Berakal sehat
4.  Mampu

3.     RUKUN PUASA

1.  Niat
2.  Menahan dari segala yang membatalkan

4.       PEMBAGIAN ZAKAT


1. Zakat fitrah     : Zakat untuk mensucikan jiwa
2. Zakat mal        : Zakat untuk mensucikan harta
5.       MACAM-MACAM ZAKAT  MAL

1. Zakat Nuqud     Harta Kekayaan
2. Zakat Tijarah     Barang-barang yang diperdagagangkan
3. Zakat An’am      Hewan Ternak
4. Zakat Zira’ah     Pertanian dan Perkebunan

6.       ASNAF DELAPAN

1. Fakir  Orang yang tak punya tenaga untuk Mencukupi Kebutuhan pokoknya
2. Miskin               Orang yang serba kekurangan
3. Amil                   Panitia / Pengurus zakat
4. Mu’allaf             Orang yang baru masuk Islam
5. Riqab                 Orang yang memerdekakan budak
6. Gharim              Orang yang banyak hutang
7. Fisabilillah        Orang yang berjuang dijalan Allah
8. Ibnu Sabil          Orang yang berada dalam perjalanan jauh

7.     SYARAT HAJI

1. Islam
2. Berakal sehat
3. Baligh/dewasa
4. Merdeka
5. Mampu fisik dan non fisik

16.    RUKUN HAJI

1. Ihram                   : Niat melakukan haji dengan pakaian tak berjahit
2. Wukuf di arafah : Berdiam sejenak di padang arafah ( 9 Dzulhijjzah )
3. Tawaf                   : Mengelilingi ka’bah sebanyak 7X putaran
4. Sai                         : Berlari-lari kecil dari bukit safa ke bukit marwa 7X
5. Tahallul                : Mencukur rambut, minimal 3 helai
6. Tertib                    : Berurutan

17.  WAJIB HAJI

1. Ihram
2. Mabit di muzdalifah
3. Melempar jumrah
4. Mabit di mina
5. Tawaf wada’

0 komentar: