9/19/2011

Muqadimah Untuk Pidato / Protokol

oleh Firdaus bin Musa

Alhamdulillahilladzi Khalaqal Mauta, Wal Hayaata, Liyabluwakum Ayyukum Ahsanu ‘Amala, Wahuwal ‘Aziizul Ghafuur, Asy Haduallaa Ilaa haillallah Wahdahula Syariikalahu, Wa Ash Haduanna Muhammadan ‘Abduhu Warasuluhu, Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala Ali Muhammad. (Muqadimah saat acara dikematian)
Segala puji bagi Allah yang telah menentukan Kehidupan dan Kematian, dan mengetahui siapa yang paling baik amal hamba-Nya, dan sungguh Dia maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
Selawat dan salam untuk junjungan kita nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ‘alaa Muhammad, wa ‘alaa alihi Muhammad, yang kita hormati ustadz kita Bapak…….yang telah hadir ditengah kita bersama, seterusnya kepada ahli bait yang senantiasa sabar dalam menerima ujian ini, dan tidak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir dalam acara ta’ziyah malam ini, umumnya kepada kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT.
ATAU
Alhamdulillahilladzi Khalaqassamaawaati Wal Ardhi, wakhtilaafillaili wannahaari La aa yaatil li uulil Albaa ‘b, Asy Haduallaa Ilaahaillallah Wahdahula Syariikalahu, Wa Ash Haduanna Muhammadan ‘Abduhu Warasuluhu Allahumma Shalli ‘Ala Muhammad, Wa ‘Ala Ali Muhammad.
Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah SWT, yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti didikan shubuh pada pagi yang berbahagia ini, terutama nikmat Iman, Kesehatan dan Kesempatan.
 Selawat dan salam untuk junjungan kita nabi Muhammad SAW dengan lafadz Allahumma sholli ‘alaa Muhammad, wa ‘ala alihi Muhammad, yang sama kita hormati, Ibu ketua pendidikan, yang sama kita hormati, bapak kepala MDA, yang sama kita hormati bapak ibu majelis guru dan seterusnya kepada kakak-kakak dan teman-teman yang saya muliakan  serta kepada adik-adik yang saya sayangi, acara pertama pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung acara yang kedua pembacaan kalam illahi oleh…dan terjemahan oleh…0 komentar: