7/09/2015

ASTAGFIRULLAH


Astaghfirullah  rabbal  baraaya   4 X
Astagfirullah  minal khataaya 

Rabbi dzidni ilmaan naafi’aan          2 x
wawa fi’li amalan makbuulan
Wawahabli rizqaan waa si’an
Watub  alaiha  taubatan nashuhaa

Astagfirullah rabbal baraaya       4 x
Astagfirullah minal khataaya

Rabbi dzidni ilmaan naafi’aan          2 x
wawa fi’li amalan makbuulan
Waa habli rizqaan waa si’an
Watub alaiha  taubatan nashuhaa


0 komentar: